Przykładowy scenariusz wykorzystania systemu

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor pracy potrafi w zwięzły i konkretny sposób przedstawić efekty swojej pracy, koncentrując się na użytkowych aspektach zrealizowanego rozwiązania.

Zawartość

Rozdział ten prezentować można wykorzystać system. Prezentacja obejmuje przedstawienie typowego wykorzystania systemu — opis sposobu realizacji poszczególnych operacji ilustrowany rysunkami przedstawiającymi interfejs użytkownika. Nie należy przedstawiać wszystkich funkcji systemu, należy wybrać elementy najciekawsze. Nie jest to typowy “podręcznik użytkownika”, nie trzeba opisywać wszystkich szczegółów, “klawiszologii”, warto jednak przestawić elementy istotne, ciekawe, ważne lub nietypowe. Rysunki nie muszą być kolorowe (koszt docelowego wydruku pracy), warto jednak zadbać o to, żeby rysunki były czytelne.

Jeżeli w opisie koncepcji podano przykładowe scenariusze wykorzystania systemu, lub w opisie wymagań funkcjonalnych podano konkretne przypadku użycia, lub historie użytkownika, to w tym rozdziale należy przedstawić ich konkretną realizację ilustrowaną zrzutami ekranów.

Nie należy popadać w skrajności, prezentacja ma być poglądowa, opis nie musi być drobiazgowy, ale też nie powinien ograniczać się do wstawienia serii rysunków interfejsu użytkownika. Rozsądne minimum dla każdej opcji/funkcji — jeden, dwa rysunki i 5-6 zdań opisu możliwości oferowanych przez daną funkcję systemu. Jak wspomniano wcześniej, wybieramy najciekawsze funkcje systemu. Oczywiście rysunki mają podpisy i zostają wciągnięte do spisu rysunków umieszczonego na końcu pracy.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 4-10 stron.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej