Seminarium inżynierskie

Zgłaszanie tematu pracy — WSTI

Wzór karty tematu pracy: doc, pdf, wzór planu pracy: doc, pdf. Kartę tematu i Plan pracy należy:

  1. Uważnie wypełnić, dbając o konkrety w treści, poprawność językową oraz poprawną redakcję.
  2. Przesłać do mojej akceptacji, adres: seminarium(at)siminskionline.pl.
  3. Zaakceptowane dokumenty muszę podpisać, proszę uwzględnić konieczność uzyskania podpisu i nie zwlekać z jego uzyskaniem do ostatniej chwili. Może się zdarzyć, że w terminie oddawania dokumentów nie będę miał zajęć i o uzyskanie podpisu będzie należało zadbać odpowiednio wcześniej.
  4. Podpisane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie. Proszę sprawdzić godziny jego pracy.

Korespondencję związaną z pracami dyplomowymi proszę kierować na adres seminarium(at)siminskionline.pl z ewentualną kopią na roman.siminski(at)us.edu.pl lub roman(at)siminskionline.pl.

Zaliczenie seminarium

Zasady zaliczenia pierwszego semestru seminarium. Zaliczenie semestru drugiego uzyskuje się w momencie oddawania gotowej pracy do Dziekanatu.

Egzamin inżynierski — zagadnienia

Lista zagadnień na egzamin inżynierski

Struktura pracy inżynierskiej

Jakie są typowe elementy pracy inżynierskiej z zakresu informatyki, co mają zawierać, jaką mają mieć objętość.

Wymagania edycyjne i sugerowany szablon pracy

Najważniejsze zasady redagowania pracy inżynierskiej.

Sugerowany szablon pracy (Word/Writer), posiada odpowiednią strukturę, zdefiniowane style, dostosowany jest do wydruku dwustronnego, zawiera również kompendium wiedzy na temat tego co mam być w pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej, oraz informację jak ją redagować. Osoby zainteresowane edycją pracy z wykorzystaniem systemu Latex proszone są o indywidualny kontakt w sprawie sugerowanego szablonu. Uwaga przed ostatecznym wydrukiem pracy proszę sprawdzić aktualne wymagania Dziekanatu wobec strony tytułowej!