Seminarium inżynierskie

Informacje dla mojej grupy seminaryjnej, WSTI, sem. letni 2019

Zgłaszanie tematu pracy — WSTI

Wzór karty tematu pracy: doc, pdf, wzór planu pracy: doc, pdf. Kartę tematu i Plan pracy należy:

  1. Uważnie wypełnić, dbając o konkrety w treści, poprawność językową oraz poprawną redakcję.
  2. Przesłać do mojej akceptacji, adres: seminarium(at)siminskionline.pl.
  3. Zaakceptowane dokumenty muszę podpisać, proszę uwzględnić konieczność uzyskania podpisu i nie zwlekać z jego uzyskaniem do ostatniej chwili. Może się zdarzyć, że w terminie oddawania dokumentów nie będę miał zajęć i o uzyskanie podpisu będzie należało zadbać odpowiednio wcześniej.
  4. Podpisane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie. Proszę sprawdzić godziny jego pracy.

Korespondencję związaną z pracami dyplomowymi proszę kierować na adres seminarium(at)siminskionline.pl z ewentualną kopią na roman.siminski(at)us.edu.pl lub roman(at)siminskionline.pl.

Zaliczenie seminarium

Zasady zaliczenia pierwszego semestru seminarium. Zaliczenie semestru drugiego uzyskuje się w momencie oddawania gotowej pracy do Dziekanatu.

Terminy

  1. Po pierwszym spotkaniu seminaryjnym — wysłanie emaila kontaktowego zawierającego planowany temat pracy oraz dane kontaktowe, proszę przesyłać na adres: seminarium(at)siminskionline.pl.
  2. Zgłoszenie tematu w Dziekanacie — zgodnie z terminem wyznaczonym przez Dziekanat i procedurą opisaną powyżej.
  3. Do 31 maja 2019 wersja pre-alfa — wysłanie „draftu” dokumentu zgodnie z zasadami zaliczenia pierwszego semestru seminarium. Nie spodziewam się wersji wypasionej, spodziewam się krótkiego lecz sensownego, konkretnego tekstu sporządzonego według przedstawionych wskazówek.
  4. Do 30 czerwca 2019 wersja alfa — skorygowana pre-alpha, korekta przeprowadzona po przesłaniu przeze mnie uwag do poprzedniej wersji.
  5. Do 20 lipca 2019 wersja beta — poprawiona i dopracowana wersja, korekta przeprowadzona po przesłaniu przeze mnie uwag do poprzedniej wersji. Nadesłanie w tym terminie pozwoli mi wpisać ocenę zaliczeniową seminarium w terminie pierwszym. Nadesłanie w sesji poprawkowej trwającej do końca września, może skończyć się wpisaniem oceny w terminie drugim, co zwykle wymusza system obsługi dziekanatu.

Niedotrzymanie powyższych terminów, brak odpowiedzi ma moje ewentualne ponaglenia skutkuje z mojej strony brakiem zaliczenia z seminarium oraz rezygnacją z opieki promotorskiej.

Egzamin inżynierski — zagadnienia

Lista zagadnień na egzamin inżynierski

Struktura pracy inżynierskiej

Jakie są typowe elementy pracy inżynierskiej z zakresu informatyki, co mają zawierać, jaką mają mieć objętość.

Wymagania edycyjne i sugerowany szablon pracy

Najważniejsze zasady redagowania pracy inżynierskiej.

Sugerowany szablon pracy (Word/Writer), posiada odpowiednią strukturę, zdefiniowane style, dostosowany jest do wydruku dwustronnego, zawiera również kompendium wiedzy na temat tego co mam być w pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej, oraz informację jak ją redagować. Osoby zainteresowane edycją pracy z wykorzystaniem systemu Latex proszone są o indywidualny kontakt w sprawie sugerowanego szablonu. Uwaga przed ostatecznym wydrukiem pracy proszę sprawdzić aktualne wymagania Dziekanatu wobec strony tytułowej!