Granty

Grant NCN nr 2011/03/D/ST6/03027: „Eksploracja regułowych baz wiedzy”, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, 2012-2016.

Grant KBN nr 7 T11C 020 20: „Dynamiczna weryfikacja baz wiedzy w procesie ich projektowania”, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki.

Grant KBN nr 8 8302 9072:
Eksperymentalna wersja systemu wspomagania procesów decyzyjnych”, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Grant KBN nr 8 T11C 005 12: ”Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do diagnozowania w układach złożonych”, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki.