Przed ustaleniem tematu

Jakie Pan tematy proponuje? Jest jakaś lista?

Od jakiegoś czasu nie proponuję tematów własnych, bo zwykle ich realizacja była dalece niezadowalająca.

Mam taki pomysł, będzie Pan moim promotorem?

Zanim podejmiecie Państwo próbę ustalenia ze mną tematu pracy magisterskiej, proszę przemyśleć odpowiedzi na przedstawione niżej pytania a najlepiej proszę spisać te odpowiedzi w postaci kilku jasnych, krótkich i konkretnych zdań.

  1. Co Pani/Pan chce zbadać w swojej pracy magisterskiej
  2. Dlaczego chce Pani/Pan przeprowadzić te badania?
  3. Dlaczego warto przeprowadzić badania, jakie one mają znaczenie dla branży IT i osób zainteresowanych?
  4. Co Pani/Pan chce wykazać w trakcie badań, czego się Pani/Pan spodziewa?
  5. Na czym mają polegać badania, jaki jest przewidywany scenariusz badań?
  6. Jakie konkretnie eksperymenty mają zostaną przeprowadzone?
  7. Jakie parametry/zmienne/wartości zostaną i dlaczego właśnie te?
  8. W jaki sposób wielkości wyznaczone w pkt. 7 zostaną przedstawione, zwizualizowane, w jaki sposób zostaną ew. przetworzone i zinterpretowane.
  9. Co z badań ma wynikać dla innych w ramach branży szeroko rozumianej branży IT.

Uczciwie ostrzegam, że negocjacje tematu będę prowadził wg powyższego scenariusza, podejmę się prowadzenia tematu tylko po uzyskaniu konkretnych odpowiedzi na powyższe pytania.

Na podstawie odpowiedzi będę oczekiwał na określenie celu badawczego pracy stanowiącego podsumowanie pkt. 1-9, oraz, jeżeli będzie to możliwe, określenie tezy pracy.