Charakterystyka/analiza problemu

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor posiada umiejętności analityczne — że potrafi zrozumieć problem, potrafi przeprowadzić jego systematyczną analizę, potrafi dostrzec jego potencjalne zawiłości, warianty rozwiązania. Rozdział koncentruje się na problemie a nie na metodach jego rozwiązania.

Zawartość

Rozdział zawiera rozwinięcie charakterystyki i motywacji problemu krótko zaznaczonej we wstępie pracy. Przedstawiana jest szczegółowa dyskusja problemu inżynierskiego rozważanego w pracy, ze szczególnym uzasadnieniem tego, że rzeczywiście ten problem jest warty pracy inżynierskiej. Jeżeli system ma np. wspomagać pracę pewnej firmy, należy jasno i szczegółowo opisać jak przebiegają procesy biznesowe w firmie, co jest w nich charakterystycznego, jakie są warianty, sytuacje nietypowe, jakie występują problemy, w jaki sposób proponowane rozwiązanie informatyczne może te problemy rozwiązać.

Zwykle jest to opis ze strony dziedziny problemu, z punktu widzenia potencjalnego użytkownika/klienta biznesowego. Staramy się w tym rozdziale nie opisywać konkretnej technologii i narzędzi realizacji, ograniczając się do określenia klasy proponowanego rozwiązania. Przykładowo, wskazujemy, że specyfika wykonywanych przez przyszłego użytkownika operacji najlepiej będzie realizowana przez aplikację mobilną. Albo wymogi wydajnościowe oraz zagadnienia bezpieczeństwa sprawiają, że dobrym wyborem będzie aplikacja klasy desktop. Rozdział powinien zawierać rysunki, schematy ideowe i poglądowe. Jeżeli, przykładowo, system mam wyeliminować obieg dokumentów papierowych w pewnej organizacji, warto dokładnie opisać jak taki obieg wygląda (diagram), warto przedstawić jakie uczestniczą w nim dokumenty (skany).

W tym rozdziale można opisać problem szeroko i wielowariantowo, wykraczając poza ramy proponowanego rozwiązania. Uwaga: problemy dziedzinowe opisane w tym rozdziale stanowić mają podstawę do opracowania użytkowej koncepcji proponowanego rozwiązania. Im lepiej i konkretniej problemy dziedzinowe zostaną opisane, tym łatwiej i klarowniej będzie można opisać własną koncepcję.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 2-6 stron. Uwaga, ten rozdział nie może być krótki! Jeżeli opis problemu jest krótki, to najprawdopodobniej oznacza, że problem jest trywialny i nie nadaje się na pracę inżynierską. W skrajnym przypadku recenzent może zanegować sensowność pracy ze względu na jej trywialność, wydedukowaną z krótkiego opisu.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej