Charakterystyka/analiza problemu

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor posiada umiejętności analityczne — że potrafi zrozumieć problem, potrafi przeprowadzić jego systematyczną analizę, potrafi dostrzec jego potencjalne zawiłości, warianty rozwiązania. Rozdział koncentruje się na problemie a nie na metodach jego rozwiązania.

Zawartość

Rozdział zawiera rozwinięcie charakterystyki i motywacji problemu krótko zaznaczonej we wstępie pracy. Przedstawiana jest szczegółowa dyskusja problemu inżynierskiego rozważanego w pracy, ze szczególnym uzasadnieniem tego, że rzeczywiście ten problem jest warty pracy inżynierskiej. Jeżeli system ma np. wspomagać pracę pewnej firmy, należy jasno i szczegółowo opisać jak przebiegają procesy biznesowe w firmie, co jest w nich charakterystycznego, jakie są warianty, sytuacje nietypowe, jakie występują problemy, w jaki sposób proponowane rozwiązanie informatyczne może te problemy rozwiązać.

Zwykle jest to opis ze strony dziedziny problemu, z punktu widzenia potencjalnego użytkownika/klienta biznesowego. Staramy się w tym rozdziale nie opisywać konkretnej technologii i narzędzi realizacji, ograniczając się do określenia klasy proponowanego rozwiązania (np. aplikacja WWW, aplikacja desktop, aplikacja mobilna). Rozdział może/powinien zawierać rysunki, schematy ideowe i poglądowe. Jeżeli, przykładowo, system mam wyeliminować obieg dokumentów papierowych w pewnej organizacji, warto dokładnie opisać jak taki obieg wygląda (diagram), warto przedstawić jakie uczestniczą w nim dokumenty (skany).

W tym rozdziale można opisać problem szeroko i wielowariantowo, wykraczając poza ramy proponowanego rozwiązania.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 2-6 stron. Uwaga, ten rozdział nie może być krótki! Jeżeli opis problemu jest krótki, to najprawdopodobniej oznacza, że problem jest trywialny i nie nadaje się na pracę inżynierską. W skrajnym przypadku recenzent może zanegować sensowność pracy ze względu na jej trywialność.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej