Charakterystyka/analiza problemu

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor posiada umiejętności analityczne — że potrafi zrozumieć problem, potrafi przeprowadzić jego systematyczną analizę, potrafi dostrzec jego potencjalne zawiłości, warianty rozwiązania. Rozdział koncentruje się na problemie a nie na metodach jego rozwiązania.

Zawartość

Rozdział zawiera rozwinięcie charakterystyki i motywacji problemu krótko zaznaczonej we wstępie pracy. Przedstawiana jest szczegółowa dyskusja problemu inżynierskiego rozważanego w pracy, ze szczególnym uzasadnieniem tego, że rzeczywiście ten problem jest warty pracy inżynierskiej. Rozdział ma mieć przynajmniej 2-3 strony, może zawierać rysunki schematy ideowe i poglądowe. Zwykle jest to prezentacja od strony dziedziny problemu, z punktu widzenia potencjalnego użytkownika/klienta biznesowego. Staramy się w tym rozdziale nie opisywać konkretnej technologii i narzędzi realizacji, ograniczając się do określenia klasy proponowanego rozwiązania (np. aplikacja WWW, aplikacja desktop, aplikacja mobilna).

W tym rozdziale można opisać problem szeroko i wielowariantowo, wykraczając poza ramy proponowanego rozwiązania.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 2-6 stron.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej