Testy i weryfikacja systemu

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor pracy zna i rozumie znaczenie zapewnienia jakości w procesie realizacji oprogramowania oraz potrafi zaplanować i przeprowadzić proces testowania systemu. Brak tego rozdziału jest istotnym mankamentem pracy, powodującym obniżenie jej oceny.

Zawartość

Realizowany system musi być testowany. W zależności od tego jakie testy przewidziano w rozdziale tym powinno się opisać jak takie testy zaplanowano i przygotowano, jak je realizowano oraz jakie uzyskano rezultaty. Zwykle realizuje się testy: jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne oraz aktualnie zwykle testy responsywności. Jeżeli aplikacja była testowana bardzo solidnie (np. była realizowana z wykorzystaniem metodyki TDD) nie trzeba zamieszczać opisu wszystkich testów, proszę przytoczyć wybrane testy, szczególnie te w wyniku których wykryto błędy. Warto napisać, że wykryte błędy zostały usunięte, można również wskazać co było przyczyną błędu i w jaki sposób błąd usunięto. Typowa forma opisu: tekst + tabelki opisujące przypadki testowe oraz ew.
wybrane fragmenty kodu: powodujący błąd i skorygowany. Uwaga: to nie ma być drobiazgowy raport dla działu QA, w tym rozdziale należy wykazać się umiejętnością testowania poprzez przedstawienie wybranych testów systemu, najlepiej testów różnego typu.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 2-5 stron.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej