Obrona zdalna

Wskazówki do obrony zdalnej:

1a. WSTI: Dla każdego Dyplomanta wyznaczane jest osobne spotkanie na Google Meets, proszę się zalogować do spotkania 2-3 minuty wcześniej.

1b. : Dla każdego Dyplomanta wyznaczane jest osobny zespół na MS Teams, proszę się zalogować w aplikacji MS Teams 2-3 minuty wcześniej i czekać na zaproszenie dołączenia do zespołu.

2. Teoretycznie punktualnie, zgodnie z harmonogramem obron, do spotkania powinni dołączyć: Przewodniczący Komisji, Recenzent i Promotor. W praktyce może być tak, że wcześniej Komisja realizowała inną obronę, której przebieg mógł się przedłużyć. Zatem jeżeli komisja nie dołącza do spotkania punktualnie, proszę spokojnie czekać, jeżeli opóźnienie miało by być większe, należy spodziewać się powiadomienia wyjaśniającego sytuację.

3. Dyplomant powinien być w pomieszczeniu sam, nie korzystać z pomocy osób trzecich. Konieczne jest uruchomienie kamery i mikrofonu. Proszę zadbać własny komfort w trakcie obrony, poprosić domowników o nieprzeszkadzanie, koty, psy i inne zwierzaki są niespecjalnie mile widziane w trakcie obrony, ale — autentyczne — lepiej zaprosić jednak do pokoju psa, który mógłby się nerwowo dobijać do zamkniętych drzwi, skutecznie przeszkadzając.

4. Obrona rozpoczyna się od weryfikacji tożsamości, konieczne będzie pokazanie do kamery legitymacji studenckiej (awaryjnie dowodu osobistego). Przebieg obrony może być nagrywany (WSTI).

5. Obronę rozpoczyna prezentacja pracy. Proszę rozpocząć od przedstawienia tematu i celu pracy. Potem w przypadku pracy inżynierskiej można przejść do prezentacji efektów swojej pracy (np. prezentacji oprogramowania na udostępnionym pulpicie), w przypadku pracy magisterskiej zaleca się prezentację części badawczej. Proszę nie czytać ze slajdów, proszę mówić własnymi słowami. Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut, 15 minut to absolutne i niemile widziane maksimum. Prezentacja nie powinna też być krótsza niż 5 minut. Optymalny czas trwania to 7-8 minut. Prezentacja powinna być zakończona podsumowaniem, przedstawieniem wniosków wypływających z realizacji pracy. Proszę się przygotować do prezentacji — przećwiczyć z pomiarem czasu, nagrać się, sprawdzić swój sposób wypowiedzi, proszę przygotować ewentualną pomoc w postaci slajdów tak, aby uzupełniały one wypowiedź, dyskretnie nią kierowały, pomagały w przypadku “zawieszenia się”, ale slajdy nie mają być elementem jedynym o dominującym. Uwaga pierwsza: prezentacje jest oceniana, ocenie podlega jej zawartość merytoryczna, logika jej organizacji i prowadzenia, panowanie nad czasem, płynność wypowiedzi oraz jakość językowa. Uwaga druga: to nie jest prezentacja marketingowa dla potencjonalnego klienta, proszę opracować ją zakładając, że jej odbiorcami są doświadczeni informatycy, mający ocenić fachowość realizacji omawianego rozwiązania informatycznego. A przy okazji przymioty Dyplomanta, jako osoby mającej za chwilę nabyć wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) lub magisterskie. Proszę nie roztkliwiać się nad sprawami oczywistymi, proszę nie zakładać w trakcie prezentacji kont użytkowników, pokazywać emaili potwierdzających rejestrację, proszę mieć wcześniej przygotowane konta, profile, proszę pamiętać odpowiednie hasła, proszę nie pokazywać systemu z pustą bazą danych, do której najpierw trzeba powpisywać informacje, żeby zaprezentować np. wyszukiwanie czy filtrowanie.

6. Po zakończeniu prezentacji mogą ze strony komisji paść pytania dotyczące pracy i zakończonej prezentacji. Jeżeli takie pytania nie padną, rozpoczyna się część egzaminacyjna.

7. Egzamin: trzy pytania, kolejno zadawane przez Promotora, Recenzenta i Przewodniczącego Komisji (czasem w jego zastępstwie, na WSTI, drugie pytanie może zadać Promotor). Można odpowiednio wcześniej, przed obroną skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną z poszczególnymi członkami Komisji i poprosić o zawężenie tematyki pytań. Proszę się nie spodziewać otrzymania gotowych pytań, zwykle jest to podanie listy, z której pytanie zostanie wylosowane, lub określenie pewnego zakresu tematycznego. Moja lista zagadnień na egzamin inżynierski jest tutaj.

8. Na pytania odpowiadamy zwykle “z marszu”, można oczywiście poprosić o chwilę do namysłu. Na pytania odpowiadamy krótko i konkretnie, nie budujemy wielominutowej opowieści przygodowej. Jeżeli odpowiedź będzie zbyt ogólna lub zbyt enigmatyczna, osoba zadająca pytanie zapewne poprosi o uszczegółowienie lub rozwinięcie odpowiedzi. Zwykle na obronie lepiej jest mówić mało, niż wpadać w niekontrolowany słowotok.

9a. WSTI: Po zakończeniu części egzaminacyjnej Komisja opuszcza spotkanie, udaje się na tajne posiedzenie, Dyplomant pozostaje na spotkaniu, po kilku minutach Komisja wraca i przedstawia wynik obrony.

9b. : Po zakończeniu części egzaminacyjnej, Komisja prosi Dyplomanta o opuszczenie spotkanie, odbywa tajne posiedzenie, Dyplomant po kilku minutach jest powtórnie zapraszany do spotkania, Komisja przedstawia wynik obrony.