Zaliczenie Seminarium i/lub Pracowni Dyplomowej, semestr pierwszy

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestru 6 jest nadesłanie wersji PDF poprawnie zredagowanej i pracy w wersji prototypowej. Wersja ta ma zawierać:

Praca ma posiadać odpowiednia stronę tytułową, aktualny spis treści, poprawnie sformatowane kolejne rozdziały, bibliografię, spisy rysunków i tabel, o ile zawarte zostały w pracy. Do każdego materiału źródłowego wskazanego w bibliografii musi być przynajmniej jedno odniesienie w treści pracy.

Proszę stosować się do zasad pisania prac dyplomowych. Proszę nie przysyłać prac zawierających błędy kardynalne.. Można zastosować sugerowany szablon pracy (Word/Writer).

Począwszy od semestru letniego roku 2021 nie będę czytał prac nie spełniających zasad redagowania i/lub zwierających błędy kardynalne. Będę tylko odsyłał informację: Nie spełnia zasad redakcyjnych lub zawiera błędy kardynalne.

Uwaga dla studentów UŚ: jeżeli na semestrze 6 ktoś inny niż ja prowadzi seminarium, to oznacza, że ta inna osoba wpisuje zaliczenie seminarium i należy się stosować do zasad zaliczania seminarium podanych przez tą osobę. Ja jako promotor wpisuję zaliczenie pracowni dyplomowej, aby je zdobyć należy spełnić wymogi opisane powyżej.