Publikacje

Rok 2018

 1. Wakulicz–Deja, A., Nowak–Brzezińska, A., Przybyła–Kasperek, M., Simiński, R., Systemy Ekspertowe, red. Wakulicz–Deja, A., Exit, Warszawa, Polska, 2018.
 2. Simiński R., Nowak-Brzezińska A., Simiński M., Experimental Implementation of Web-based Knowledge Base Verification Module, 10th International Conference on Computational Collective Intelligence, September 5-7, 2018, Bristol, UK, publication: Springer LNCS/LNAI Series
 3. Simiński R., Xięski T., Backward Chaining Inference as a Database Stored Procedure — the Experiments on Real-world Knowledge Base, przyjęto: Journal of Information and Telecommunication, Taylor & Francis Online.

Rok 2017

 1. Simiński R., The Experimental Evaluation of Rules Partitioning Conception for Knowledge Base Systems, chapter in: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part I, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 521, pp. 79-89, 2017, Print ISBN 978-3-319-46582-1, Online ISBN 978-3-319-46583-8, DOI 10.1007/978-3-319-46583-8_7.
 2. Xięski T., Simiński R., A Performance Study of Two Inference Algorithms for a Distributed Expert System Shell, chapter in: Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation, (eds.) S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek and D. Kostrzewa, Series: Communications in Computer and Information Science, Volume 613, Springer International Publishing, 2017, pp. 512-526, ISBN 978-3-319-58273-3, DOI: 10.1007/978-3-319-58274-0.
 3. Simiński R., Xięski T., Backward Chaining Inference as a Database Stored Procedure — the Experiments on Real-world Knowledge Bases, 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA 2017, Gdynia, 2017, pp. 253-258, DOI: 10.1109/INISTA.2017.8001166.
 4. Nowak-Brzezińska A., Rybotycki T., Simiński R., Przybyła-Kasperek M. (2017) Knowledge Exploration in Medical Rule-Based Knowledge Bases. In: Nguyen N., Papadopoulos G., Jędrzejowicz P., Trawiński B., Vossen G. (eds) Computational Collective Intelligence. ICCCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10449. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67077-5_15, Print ISBN 978-3-319-67076-8, Online ISBN 978-3-319-67077-5.
 5. Przybyła-Kasperek M., Nowak-Brzezińska A., Simiński R. (2017) Decision Fusion Methods in a Dispersed Decision System – A Comparison on Medical Data. In: Nguyen N., Papadopoulos G., Jędrzejowicz P., Trawiński B., Vossen G. (eds) Computational Collective Intelligence. ICCCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10449. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67077-5_14, Print ISBN 978-3-319-67076-8, Online ISBN 978-3-319-67077-5.
 6. Simiński R., Korniichuk R., Wspomaganie prognozowania wpływu tekstów reklamowych z wykorzystaniem systemu Promovolt, Studia Informatica, vol 38, no 2, 2017, 67-78, DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2017_v38.n2.
 7. Świeca L., Simiński R., Klasyfikator makiawelizmu — rozszerzone wnioskowanie indukcyjne; teoria zbiorów przybliżonych (rough set theory), Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja Dla Bezpieczeństwa, 1/2017 (34), str. 455-454, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, ISSN: 1899-3524.
 8. Kaczmarek P, Świeca L., Simiński R., Receptiom of subjectivity of critical theory and Machiavellianism — a proposal for computer aided diagnosis of pathology in education. Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja Dla Bezpieczeństwa, 1/2017 (34), str. 441-471, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, ISSN: 1899-3524.

Rok 2016

 1. Simiński R., Nowak-Brzezinska A., KBExplorator and KBExpertLib as the Tools for Building Medical Decision Support Systems, chapter in: 8th International Conference on Computational Collective Intelligence ICCCI 2016, Series: Lecture Notes in Artificial Intelligence, Volume 9876, Springer-Verlag, 2016, pp. 494-503, Print ISBN 978-3-319-45245-6, Online ISBN 978-3-319-45246-3, DOI 10.1007/978-3-319-45246-3_47.
 2. Nowak-Brzezinska A., Rybotycki T., Simiński R., Przybyła-Kasperek M., Mining medical knowledge bases, chapter in: 8th International Conference on Computational Collective Intelligence ICCCI 2016, Series: Lecture Notes in Artificial Intelligence, Volume 9876, Springer-Verlag, 2016, pp. 472-481, Print ISBN 978-3-319-45245-6, Online ISBN 978-3-319-45246-3, DOI 10.1007/978-3-319-45246-3_45 .
 3. Simiński R., Xięski T., Physical Knowledge Base Representation for Web Expert System Shell, chapter in: Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, (eds.) S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek and D. Kostrzewa, Series: Communications in Computer and Information Science, Volume 613, Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 558-570, ISBN 978-3-319-34099-9, DOI 10.1007/978-3-319-34099-9_43.
 4. Simiński R., Biblioteka KBExpertLib dla języka Java — właściwości funkcjonalne i badania wydajnościowe, Studia Informatica, vol 37, no 1, 2016, 125-134 .
 5. Simiński R., Nowak-Brzezińska A., Goal-driven Inference for Web Knowledge Based System, chapter in: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part IV, (eds.) Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek. Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 432, ISSN: 2194-5357, Springer International Publishing Switzerland, 2016, ISBN: 978-3-319-28565-8 (Print), 978-3-319-28567-2 (Online), DOI 10.1007/978-3-319-28567-2_9, 99-109.

Rok 2015

 1. Simiński R., Wakulucz-Deja A., Rough Sets Inspired Extension of Forward Inference Algorithm, in: Proceedings of the 24th International Workshop CSP 2015: Concurency, Specification & Programming, Rzeszów, Poland, September 28-30 2015, (eds) Z. Suraj, L. Czaja, ISBN 978-83-7996-181-8, vol. 2, 161-172.
 2. Simiński R., Multivariate approach to modularization of the rule knowledge bases, chapter in: Man–Machine Interactions 4, 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMi 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015, (eds.) A. Gruca, A. Brachman, S. Kozielski, T. Czachórski, Man-Machine Interactions 4, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 391, Springer International Publishing 2016, ISBN: 978-3-319-23436-6 (Print), 978-3-319-23437-3 (Online), DOI 10.107/978-3-319-23437-3_40, 473-483.
 3. Wójcicka, A., Simiński, R., Wróbel, Z., The two-stage method that integrates image analysis and data mining, Studia Informatica, vol 36, no 1, 2015, 145-154.
 4. Simiński R., Manaj M,. Implementation of expert subsystem in the web application – selected practical issues, Studia Informatica, vol 36, no 1, 2015, 131-143.

Rok 2014

 1. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., New inference algorithms based on rules partition. CS&P, the 23nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2014). Informatik-Berichte, vol. 245, Humboldt-University, edited by Louchka Popova-Zeugmann, Chemnitz, Germany, 2014, ISSN:0863-095X, pp 164-174 .
 2. Wójcicka A, Simiński R, Wróbel Z. Analiza metod predykcji parametrów zgrzewania złącz metoda friction stir welding, Studia Informatica, vol 35, no 2, 2014.
 3. Simiński R., Extraction of Rules Dependencies for Optimization of Backward Inference Algorithm, chapter in: Beyond Databases, Architectures, and Structures, (eds.): S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek, and D. Kostrzewa, Series: Communications in Computer and Information Science, Volume 424, pp.191-200, Publisher: Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-06932-6_19, Print ISBN 978-3-319-06931-9, Online ISBN 978-3-319-06932-6.

Rok 2013

 1. Simiński R., Modyfikacja metod wnioskowania bazująca na eksploracji regułowych baz wiedzy, Systemy Wspomagania Decyzji. Monografia jubileuszowa dla uczczenia 45 lat pracy naukowej Pani Profesor Alicji Wakulicz-Deji, ISBN 978-83-62462-09-4, Katowice 2013.

Rok 2012

 1. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Knowledge Mining Approach for Optimization of Inference Processes in Medical Rule Knowledge Bases, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol.20, 2012, str. 19-27, ISSN 1642-6037.
 2. Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Knowledge Mining Approach for Optimization of Inference Processes in Rule Knowledge Bases, Proceedings of On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012 Workshops, Lecture Notes in Computer Science, Springer, vol. 7567, 2012, str. 534-537, ISBN: 978-3-642-33617-1.
 3. Simiński R, Jednostki decyzyjne jako narzędzie wizualizacji regułowej bazy wiedzy, Monografia: STUDIA INFORMATICA, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, vol 33, no 2A, (105), 2012, 439-452.

Rok 2011

 1. Simiński R, Nowak-Brzezińska A., Jach T., Xięski T., Towards a practical approach to discover internal dependencies in rule-based knowledge bases, Proceedings of RSKT, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6954, Springer, 2011, str. 232-237, ISBN: 978-3-642-24424-7.
 2. Simiński R., Heflik T., System ekspertowy w kontroli lotów — badania symulacyjne, Studia Informatica, Volume 32, Number. 2B (97), Gliwice 2011, str. 285-300, ISSN 0208-7286.
 3. Simiński R., Janus S., Wizualizacja wnioskowania w regułowych bazach wiedzy z wykorzystaniem sieci Petriego, Studia Informatica, Volume 32, Number. 2A(96), Gliwice 2011, str. 459-472, ISSN 0208-7286.
 4. Simiński R., Rozszerzony algorytm wnioskowania dla jednostki decyzyjnej, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji SWD’2010, red: A. Wakulicz-Deja, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Katowice 2011, str. 127-136.

Rok 2010

 1. Simiński R., Wnioskowanie w sieci jednostek decyzyjnych, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji SWD’2009, red: A. Wakulicz-Deja, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Katowice 2010, str. 135-146, ISBN 978-83-62462-01-8.
 2. Simiński R., Algorytmy wnioskowania dla jednostek decyzyjnych, Materiały konferencyjne III Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych TPD 2010, Poznań, red: M. Gorawski, T. Morzy, R. Wrembel, A. Zgrzywy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010, str. 417-428, ISBN 978-83-204-3682-2.

Rok 2009

 1. Simiński R.: rozdział: Zarządzanie projektem i projekt specjalizacyjny, w skrypcie IT W BIZNESIE: ELEKTRONICZNY BIZNES. Praca zbiorowa pod redakcją: dr Katarzyna Trynda. Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, wyd. elektroniczne.
 2. Simiński R.: rozdział: Zarządzanie projektem i projekt specjalizacyjny, w skrypcie IT W BIZNESIE: EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH. Praca zbiorowa pod redakcją: dr Barbary Marszał-Paszek, dr Piotr Paszk. Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, str. 225-243, wyd. elektroniczne.
 3. Simiński R.: rozdział: Programowanie obiektowe, w skrypcie IT W BIZNESIE: EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH. Praca zbiorowa pod redakcją: dr Barbary Marszał-Paszek, dr Piotr Paszk. Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, str.153-210, wyd. elektroniczne.
 4. Simiński R., Nowak A.: rozdział: Programowanie w środowisku Internetu, w skrypcie IT W MEDYCYNIE: BIOINFORMATYKA. Praca zbiorowa pod redakcją: dr Magdalena Tkacz, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, str. 143-156, wyd. elektroniczne.
 5. Simiński R.: rozdział: Aplikacje internetowe, w skrypcie IT W MEDYCYNIE: ANALITYK DANYCH PRZYRODNICZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją: dr Magdalena Tkacz, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, str. 215-234, wyd. elektroniczne.
 6. Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Simiński R., Sztuczna Inteligencja — systemy ekspertowe, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 2009, wyd. elektroniczne.
 7. Boryczka M., Simiński R., Wieczorek W., Programowanie obiektowe, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 2009, wyd. elektroniczne.
 8. Simiński R., Szkieletowy system ekspertowy jako aplikacja WWW, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2008, str. 135-143.
 9. Simiński R., Decision units approach in knowledge base modeling, Recent Advances in Intelligent Information Systems red: Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski, Academic Publishing House EXIT, 2009, str.597–606, ISBN 978-83-60434-59-8.
 10. Nowak A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Inference algorithms for hierarchical knowledge bases, Recent Advances in Intelligent Information Systems red: Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski, Academic Publishing House EXIT, 2009, 567–578, ISBN 978-83-60434-59-8.

Rok 2008

 1. Simiński R., Wykrywanie reguł powtórzonych z wykorzystaniem technik sieci Petriego, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2008, ISBN 83-920730-5-3, str. 115-122.
 2. Nowak A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Two-way optimizations of inference for rule knowledge bases, Proceedings of International Conference CS&P’2008, Concurrency, Specification And Programming, Humboldt-Universität, Berlin, Germany, 29.9-1.10.2008, Vol 3, str. 398-409.
 3. Simiński R., Kurowska J., Wykorzystanie systemów ekspertowych we wspomaganiu decyzji marketingowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Seria: Zarządzanie, Zeszyt 1-2008, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, ISSN 1644-9134, str. 113-124.
 4. Simiński R., Słociński S., Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Seria: Zarządzanie, Zeszyt 1-2008, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, ISSN 1644-9134, str. 101-112.
 5. Nowak A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Knowledge representation for composited knowledge bases, Proceedings of International Conference IIS’2008, Intelligent Information Systems XVI, 16-18.6.2008, Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2008, ISBN 978-83-60434-44-4, str. 405-414.

Rok 2007

 1. Simiński R., Koncepcja wykorzystaniem sieci Petriego w projekcie kbBuilder 2.0, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2007, ISBN 83-920730-4-5, str. 123–129.
 2. Simiński R., Graph‑Based Knowledge Representations for Decision Support Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4585, Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, Springer Verlag Company, 2007, ISBN 978-3-540-73450-5, str. 436-444.

Rok 2006

 1. Simiński R., Modelowanie procesów wnioskowania z wykorzystaniem sieci Petriego, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2006, ISSN 1895-555X, str. 127–137.
 2. Nowak A., Simiński R., Wakulicz-Deja A., Towards modular representation of knowledge base, Advances in Soft Computing, Physica-Verlag, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer Verlag Company, 2006, str. 421-428, ISBN 978-3-540-33520-7.
 3. Simiński R., Extending decision units conception using Petri nets, Advances in Soft Computing, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag, 2006, str. 413-420, ISBN 978-3-540-33520-7.

Rok 2005

 1. Simiński R., Sieci Petriego jako środek rozszerzenia funkcjonalności jednostek decyzyjnych, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 2006, ISBN 83-920739-3-7, str. 124-129.
 2. Bakonyi J. Simiński R., Microsoft© Access — podstawy tworzenia relacyjnych baz danych, Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2005, ISBN 83-89275-81-3.
 3. Simiński Roman., Petri Nets and Matrix Representation of Rule Knowledge Base for Verificaton Task, Advances in Soft Computing, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer-Verlag Company, 2005, str. 571-576, ISBN 3-540-25056-5.
 4. Simiński R., Wakulucz-Deja A., Circularity in Rule Knowledge Bases – Detection Using Decision Unit Approach, Advances in Soft Computing, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer-Verlag Company, 2005, str. 273-279, ISBN 3-540-23245-1.

Rok 2004

 1. Simiński R., Wykrywanie anomalii w regułowych bazach wiedzy z wykorzystaniem macierzy incydencji. Statystyka i informatyka w nauce i zarządzaniu, praca zbiorowa pod redakcją A. W. Mitasa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, wydanie I, Sosnowiec, 2004, str. 66‑73, ISBN 83-89275-16-13.
 2. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Circularity in Rule Knowledge Bases — Detection Using Decision Unit Approach, Materiały Międzynarodowych Warsztatów MSRAS 2004, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Polska, 7‑6.2004, Płock, str. 143, ISBN 83-920897-0-7.
 3. Simiński R., Wakulucz-Deja A., Application of Decision Units in Knowledge Engineering, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3066, Rough Sets and Current Trends in Computing, Springer Verlag Company, 2004, str. 721-726, ISBN 3-540-22117-4.
 4. Simiński R., Kroje pisma — niedoceniany element przetwarzania tekstów, praca zbiorowa pod red. A. W. Mitasa, Informatyka w edukacji i kulturze, seria: Pedagogika i Informatyka, Katedra Edukacji Informatycznej Uniwersytetu Śląskiego, wydanie I, Sosnowiec 2004, ISBN 83-89275-16-3.

Rok 2003

 1. Simiński R., Tworzenie regułowych baz wiedzy z wykorzystaniem systemu kbBuilder, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, seria: INFORMATYKA MATEMATYKA, wydanie I, Sosnowiec, 2003, str. 42‑52, ISSN 1732-1506.
 2. Simiński R., Technologie sztucznej inteligencji w systemach zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, seria: INFORMATYKA MATEMATYKA, wydanie I, Sosnowiec, 2003, str. 32‑41, ISSN 1732-1506.
 3. Bakonyi J. Simiński R., Wprowadzenie do tworzenia baz danych w systemie Microsoft® Access, Zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Wydanie I, Sosnowiec 2003.
 4. Nowak A., Simiński R., Wybrane zagadnienia implementacji wieloplatformowego modułu wnioskowania wstecz Infer v 2.0 dla systemu z regułową reprezentacją wiedzy — schemat bazy wiedzy i budowa struktur danych, Materiały V-tej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 13–15.06.2003, 13–15.06.2003, str. 70‑77, ISBN 83-7085-710-8.
 5. Simiński R., O pewnym praktycznym aspekcie weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały V-tej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 13–15.06.2003, str. 46‑53, ISBN 83-7085-710-8.
 6. Simiński R., Wakulicz-Deja A., kbBuilder — system wspomagania tworzenia i weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały V-tej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 13–15.06.2003, str. 22–28, ISBN 83-7085-710-8.
 7. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Decision units as a tool for rule base modeling and verification, Advances in Soft Computing, Information Processing and Web Mining, Springer Verlag Company, 2003, str. 553-556, ISBN 16-15-3871.
 8. Simiński R., Technologie sztucznej inteligencji w systemach zarządzania, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie globalizacji, Szczyrk 15-16.3.2003, str. 350–360.

Rok 2002

 1. Simiński R., O formalnym uzasadnieniu pewnego intuicyjnego algorytmu, Materiałach Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane, 3‑12.2002, str.185–194.

Rok 2001

 1. Simiński R., Dynamiczna weryfikacja regułowych baz wiedzy, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 9–11.12.2001, str. 82–91.
 2. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Lokalna i globalna weryfikacja baz wiedzy w oparciu o koncepcje jednostek decyzyjnych, Materiały Konferencji MSK 2001 — Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 19–21.11.2001, str. 187–192, ISBN 83–916420–0–3.
 3. Simiński R., Realizacja prototypowej wersji systemu weryfikacji regułowych baz wiedzy, Materiały Konferencji MSK 2001 — Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 19–21.11.2001, str. 181–186, ISBN 83–916420–0–3.

Rok 2000

 1. Simiński R., Weryfikacja baz wiedzy w oparciu o koncepcję jednostek decyzyjnych, Materiały IV-tej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 13–15.6.2000, tom II str. 73–80, ISBN 83–7085–477–X.
 2. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Verification of Rule Knowledge Bases Using Decision Units, Advances in Soft Computing, Intelligent Information Systems, Springer Verlag Company, 2000, str. 185–192, ISBN 3–7908–1309–5 (WOS, Scopus).

Rok 1999

 1. Simiński R., Weryfikacja baz wiedzy jako element komputerowo wspomaganej inżynierii wiedzy, Materiały Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane 14–16.12.1998, str. 30–40.
 2. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Errors And Anomalies In Rule Knowledge Bases, Materiały międzynarodowej konferencji EUFIT’99, 11–14 września 1999, Aachen, Niemcy.
 3. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Dynamic Verification Of Knowledge Bases, Materiały Międzynarodowej Konferencji Intelligent Information Systems VIII, IIS’99, 14–18.6.1999, Ustroń, str. 327–331, ISBN 83–910948–1–2.

Rok 1998

 1. Simiński R., System CAKE jako narzędzie realizacji medycznego systemu ekspertowego, Materiały konferencyjne III-ciej konferencji TIM’98 — Techniki Informatyczne w Medycynie, 15–17.10.98, Ustroń, str. 39-48, ISBN 83–909518–0–0.
 2. Michalik K., Simiński R., The Hybrid Architecture Of The AI Software Package Sphinx, Materiały II-ej Konferencji Colloquia in Artificial Intelligence CAI’98, 28–30.9.1998, Łódź, str. 210–219, ISBN 83-910569-1-0.
 3. Simiński R., Methods and Tools for Knowledge Bases Verification and Validation, Materiały II-ej Konferencji Colloquia in Artificial Intelligence CAI’98, 28–30.9.1998, Łódź, str. 273–291, ISBN 83-910569-1-0.
 4. Simiński R., Some Practical Issues On Constructing Hybrid Decision Support System, Materiały Międzynarodowej Konferencji EUFIT’98, 7–10 września 1998, Aachen, Niemcy, tom 2, str. 1107–1110, ISBN 3–89653-500-5.
 5. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Principles and Practice in Knowledge Bases Verification, Materiały Międzynarodowej Konferencji Intelligent Information Systems VII, IIS’98, 15–19.6.1998, Malbork, str. 203–211, ISBN 83-900820-9-8.

Rok 1997

 1. Simiński R., Marzec E., Inteligentne systemy informatyczne — przegląd zastosowań medycznych, Materiały X–tej Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 4–6.12.97, str. 543–548.
 2. Kielan K., Simiński R., SALOMON – system ekspertowy do diagnostyki zaburzeń afektywnych, Materiały II-giej Krajowej Konferencji TIM’97 — Techniki Informatyczne w Medycynie, Ustroń 16–18.10.97, str. 167–174.
 3. Simiński R., System hybrydowy jako platforma realizacji medycznego systemu ekspertowego, Materiały II-giej Krajowej Konferencji TIM’97 — Techniki Informatyczne w Medycynie, Ustroń 16–18.10.97, str. 157–165.
 4. Simiński R., Boryczka M., Wakulicz-Deja A., Implementation of Probabilistic Inference Engine — Some Technical Issues, Materiały Międzynarodowej Konferencji IDEA’97 — Intelligent Design in Engineering Applications, Aachen, 11.09.97, Niemcy, str. 107–111.
 5. Simiński R., Methodical and Practical Aspects of Verification and Validation of the Knowledge Bases, Materiały Międzynarodowej Konferencji Intelligent Information Systems VI, Zakopane 9–13.05.97, str. 239–247, ISBN 83-900820-7-1.
 6. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Metody programowej realizacji systemów hybrydowych w środowisku systemu PC–Shell,. Materiały III-ej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 10–12.6.97, tom II str. 35–42, ISBN 83–7085–276–9.
 7. Simiński R., Praktyczne aspekty realizacji systemów ekspertowych w środowisku systemu PC–Shell, Materiały III-ej Konferencji Naukowej Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 10–12.6.97, tom II str. 43–50, ISBN 83-7085-276-9.
 8. Simiński R., Sztuczna inteligencja w systemach zarządzania, Materiały Konferencji Informatyczne Systemy Zarządzania, Częstochowa, 14.05.97, str. 25–31.

Rok 1996

 1. Simiński R., Wariacje na temat zegara, PCkurier, 31.13.96.
 2. Simiński R., Obiektowa reprezentacja struktur danych modułu wnioskowania probabilistycznego systemu ekspertowego, Kwartalnik IITiS PAN, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, tom 8, zeszyt 3–4, 1996, str. 425–440.
 3. Simiński R., Hybrid System as the Way of Integration Methods of AI, Materiały Międzynarodowej Konferencji Intelligent Information Systems V, Dęblin, 2–5.6.96, str. 217–223, ISBN 83–900820–6–3.

Rok 1995

 1. Simiński R., Wakulicz-Deja A., Layered Model of Dynamic Knowledge Base, Materiały Międzynarodowej Konferencji Intelligent Information Systems IV, Augustów, 5–9.06.95, str. 278–286, ISBN 83-900820-4-7.
 2. Simiński R., Obiektowe podejście do projektowania systemów informatycznych moda czy konieczność?, Prace Wydziału Techniki UŚ 29, Systemy Informacji Naukowo–Technicznej, str. 83–102, ISSN 0208–6336.

Rok 1994

 1. Simiński R., Kanoniczna postać klasy w języku C++, PCkurier 19/94, str. 166–169.
 2. Simiński R., Projekt i implementacja obiektowo zorientowanego podsystemu komunikacji z użytkownikiem, Informatyka 2/1994, str. 8–14.

Rok 1993

 1. Simiński R., Pamięć ekranu a języki wysokiego poziomu, PCkurier 7/1993, str. 150–151.
 2. Simiński R., Tryb tekstowy IBM PC raz jeszcze, część druga, PCkurier 2/1993, str. 173–174.
 3. Simiński R., Tryb tekstowy IBM PC raz jeszcze, część pierwsza, PCkurier 1/1993, str. 127–128.
 4. Simiński R., Projekt i implementacja obiektowo zorientowanego podsystemu komunikacji z użytkownikiem, Materiały konferencyjne Piątej Międzynarodowej, Górskiej Szkoły Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Szczyrk 21-26.06.1993, str. 156–165.

Rok 1991

 1. Simiński R., Darda A., Program narzędziowy HelpMaker oraz moduły biblioteczne Hlp jako formy rozszerzania możliwości tworzenia nowoczesnego oprogramowania, Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Informatyki INFOSEM’91, Rynia, kwiecień 1991, str. 10–12.