Badania

Realizowane prace badawcze dotyczą systemów z regułowymi bazami wiedzy. Poświęcone są modelowaniu baz wiedzy, ich weryfikacji i walidacji oraz zmodyfikowanym, i nowym algorytmom wnioskowania w systemach regułowych.