Projektowanie systemów informatycznych

Informacje dla 6-go semestru WSTI

Harmonogram prac projektowych:

 1. 15.4.2018 — oddanie dokumentu zawierającego Analizę problemu obejmującą:
  • Analizę biznesową: konkretny, jasny i precyzyjny opis problemu rozważanego w pracy inżynierskiej. Problem jest opisywany z punktu widzenia klienta biznesowego, dotyczy dziedziny problemu. Nie zawiera opisów technologicznych związanych z docelową implementacją systemu.
  • Studium wykonalności: zrealizowane wg wskazówek zawartych tutaj.
 2. 15.5.2018 — oddanie dokumentu zawierającego Analizę istniejących rozwiązań zrealizowaną wg wskazówek zawartych tutaj.
 3. 15.6.2018 — oddanie dokumentu zawierającego Koncepcję własnego rozwiązania zrealizowaną wg wskazówek zawartych tutaj.
 4. 30.6.2018 — oddanie kompletnego dokumentu wg wymagań zawartych tutaj.

Dokumenty w postaci PDF mają być przesłane na adres roman(at)siminskionline.pl.

Uwaga: oddanie dobrze opracowanego dokumentu końcowego zalicza również seminarium dyplomowe dla tych osób, dla których jestem promotorem.

Informacje SUM

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe

1. Opracowanie SRS dla zamówienia Gold Sand Finance

2. Opracowanie studium wykonalności dla Gold Sand Finance

Wskazówki: studium wykonalności — materiały wykładowe.

3. Opracowanie diagramu ERD dla Gold Sand Finance

Wskazówki: modelowanie danych — materiały wykładowe.

Zaliczenie

Najpóźniej do końca semestru (sesja zaliczeniowa) należy oddać w wersji papierowej dokumentację projektową dla systemu Gold Sand Finance:

 1. Dokument SRS wraz z diagramami USE CASE.
 2. Studium wykonalności.
 3. Diagram ERD.

Jeżeli ustalono podział na sekcje, każda sekcja oddaje jeden komplet dokumentów.