Projektowanie systemów informatycznych

Informacje SUM, WSTI

Materiały wykładowe

Materiały ćwiczeniowe

1. Opracowanie SRS dla zamówienia Gold Sand Finance

2. Opracowanie studium wykonalności dla Gold Sand Finance

Wskazówki: studium wykonalności — materiały wykładowe.

3. Opracowanie diagramu ERD dla Gold Sand Finance

Wskazówki: modelowanie danych — materiały wykładowe.

Zaliczenie

Najpóźniej do końca semestru (sesja zaliczeniowa) należy oddać w wersji papierowej dokumentację projektową dla systemu Gold Sand Finance:

  1. Dokument SRS wraz z diagramami USE CASE.
  2. Diagram ERD dla bazy danych systemu.

Jeżeli ustalono podział na sekcje, każda sekcja oddaje jeden komplet dokumentów.