Badania i eksperymenty

Ten rozdział systematycznie i szczegółowo prezentuje opracowanie celu i koncepcji badań, planu ich realizacji, dokumentuje przebieg badań, uzyskane rezultaty oraz ich interpretację.

Po ten rozdział?

To jest dokładnie ten rozdział, który ma udowodnić, że autor pracy potrafi przeprowadzić badania o charakterze naukowym, a zatem zasługuje na tytuł naukowy magistra.

Zawartość

Zakładając, że rozdział ten ma numer 4:

4 Badania i eksperymenty.

4.1 Cel badań.

4.2 Metodyka badań.

4.3 Przebieg badań i omówienie wyników.

4.3 Dyskusja wyników.